Biedermeier, Avagy a szike és a paragrafus látomása

Biedermeier, Avagy a szike és a paragrafus látomása

A biedermeier stílus 1820- tól kezdődően élte virágkorátegészen az 1850-es évekig, a klasszicizmus és az empire stílus gyökereibőltáplálkozva.

Térhódítása Bécsben és a német fennhatóságú területeken kezdődött,így jutott el Magyarországra is. Maga a „biedermeier” kifejezést csak a század végén kezdtékel alkalmazni: pejoratív értelemben egy német orvos és egy jogász alkották megLudwig Biedermeier képzeletbeli figuráját, akinek a nevében költeményeketjelentettek meg. Ezek a kis versek a müncheni „Fliegende Blätter (SzárnyalóLapok) című vicclapban jelentek meg. Témájukat tekintveolyan emberekről vagy témákról szóltak, amelyek kisvárosi vagy vidékikörnyezetben játszódnak és az egyszerű, de szép élmények és hangulatokjellemzik.A bútorkészítésben előnyt élveztek az egyszerű, de mégisbravúros, enyhén ívelt formák. A világos tónusú színek és az olykor-olykorfelbukkanó növényi ornamentikás faragások. A bútorok célja a használhatóság volt, melybe némiexkluzivitást csempésztek.Bútorainkon ismegfigyelhetőek a stílus sokszínűsége: az enyhén hajlított karcsú lábak és akecsesség díszes, de mégis visszafogott faragásokkal díszítve. A festészetben is a mindennapok polgári világa tárult fel:kellemes hangulatú enteriőrök, a bálok, mint téma és a portrék. Mindez pontos,realisztikus ábrázolásmódban meleg tónusú színekkel megfestve.Az e stílusban készített műtárgyak pedig olyan alkotások, melyeketszívesen vásároltak a polgárok,és díszítették velük otthonaikat, hiszen az őigényeik szerint készültek. Olyan darabok voltak ezek,melyeket az ez idő tájt megalakult művészeti egyletek által megrendezett kiállításokon, vásárokon lehetettmegcsodálni, és megvásárolni.